ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 659 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง การซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑