ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 620 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑