ประกวดราคาราคาเช่างานเช่ากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 648 ครั้ง

ประกวดราคาราคาเช่างานเช่ากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑