ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 693 ครั้ง

ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑