ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 678 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑