ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลัง อาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 658 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑
เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลัง
อาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑