ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง กราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 750 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
กราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑