ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 723 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มี.ค.๖๑