ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 795 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑
เรื่อง การจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑