ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อผลิตแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 674 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อผลิตแผนที่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑