ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 711 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๘/๒๕๖๑
เรื่อง การจัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑