จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลัง อาคารภักดีภูธร ผท.ทหาร วงเงินงบประมาณ ๑,๙๔๒,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 920 ครั้ง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลัง อาคารภักดีภูธร ผท.ทหาร
วงเงินงบประมาณ ๑,๙๔๒,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๙๔๒,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑