จัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ วงเงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

อ่าน 991 ครั้ง

จัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ
วงเงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑