ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ วงเงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 838 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ
วงเงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑