ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคำนวณเลขดิจิทัลตั้งโต้ะ ๑๒ หลัก แบบปริ้นกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 791 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคำนวณเลขดิจิทัลตั้งโต้ะ ๑๒ หลัก แบบปริ้นกระดาษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑