ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 801 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑