ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ ผท.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 772 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมอาคารสโมสรนายสิบ ผท.ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑