ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๗๖,๘๐๒.๖๓ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 926 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๗๖,๘๐๒.๖๓ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๗๖,๘๐๒.๖๓ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑