ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 707 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑