จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบรวมการ) จำนวน ๔๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๘๗.๘๘ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 981 ครั้ง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบรวมการ) จำนวน ๔๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๘๗.๘๘ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๙ เมษายน ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑