ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๕ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๘๑,๙๙๖.๖๘ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 966 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๕ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๘๑,๙๙๖.๖๘ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๘๑,๙๙๖.๖๘ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑