ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร ผท.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 793 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วด้านหลังอาคารภักดีภูธร ผท.ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑