ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีรับส่งหน้าที่ จก.ผท.ทหาร สวนสนามในพิธีเทิดเกียรติ นายทหารชั้นนายพลเหล่าแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ และในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 799 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีรับส่งหน้าที่ จก.ผท.ทหาร
สวนสนามในพิธีเทิดเกียรติ นายทหารชั้นนายพลเหล่าแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ
และในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑