จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของ ผท.ทหาร ทั้ง ๔ ส่วน วงเงินงบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 914 ครั้ง

จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของ ผท.ทหาร ทั้ง ๔ ส่วน
วงเงินงบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑