จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือพิมพ์แผนที่ วงเงินงบประมาณ ๑๙๔,๗๔๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 914 ครั้ง

จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือพิมพ์แผนที่
วงเงินงบประมาณ ๑๙๔,๗๔๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๙๔,๗๔๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑