งานจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 1,077 ครั้ง

งานจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑