งานจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,201 ครั้ง

งานจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
click ที่นี่ เพื่อโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑