ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของ ผท.ทหาร ทั้ง ๔ ส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 775 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV)
ของ ผท.ทหาร ทั้ง ๔ ส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑