จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ วงเงินงบประมาณ ๔๘๖,๘๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,012 ครั้ง

จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
วงเงินงบประมาณ ๔๘๖,๘๕๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๘๖,๘๕๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑