ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,031 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑