ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 863 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลอง ๓ มิติ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑