ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๓๘,๐๔๖.๙๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,037 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๔๓๘,๐๔๖.๙๕ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๓๘,๐๔๖.๙๕ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑