ขออนุมัติซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ฮ.แบบ Bell 412 EP วงเงินงบประมาณ ๕๘๑,๕๔๕.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,026 ครั้ง

ขออนุมัติซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ฮ.แบบ Bell 412 EP
วงเงินงบประมาณ ๕๘๑,๕๔๕.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๘๑,๕๔๕.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑