ขออนุมัติจ้างซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่ AFCU วงเงินงบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,082 ครั้ง

ขออนุมัติจ้างซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่ AFCU
วงเงินงบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑