ขออนุมัติจัดหาน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๕๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,048 ครั้ง

ขออนุมัติจัดหาน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน
วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๕๒๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๗,๕๒๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑