ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 867 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑