ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง งานปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล กรมแผนที่ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 757 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง งานปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล กรมแผนที่ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑