านปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล ผท.ทหาร วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,048 ครั้ง

งานปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล ผท.ทหาร
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑