ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 991 ครั้ง

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๕๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๐๓,๕๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑