ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล ผท.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 817 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล ผท.ทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑