ขออนุมัติจัดหาน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน วงเงินงบประมาณ ๒๔๗,๐๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,018 ครั้ง

ขออนุมัติจัดหาน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน
วงเงินงบประมาณ ๒๔๗,๐๕๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๔๗,๐๕๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑