จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ เครื่อง (๙ รายการ) วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๙๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,031 ครั้ง

จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ เครื่อง (๙ รายการ)
วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๙๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๓๘,๙๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑