จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกภายในโรงเก็บ ฮ. กรมแผนที่ทหาร วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,002 ครั้ง

จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกภายในโรงเก็บ ฮ. กรมแผนที่ทหาร
วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑