งานจ้างตกแต่งเพิ่มเติมห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ จำนวน ๒ รายการ ( ๑๐ รายการ ) วงเงินงบประมาณ ๑๓๐,๓๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 997 ครั้ง

งานจ้างตกแต่งเพิ่มเติมห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ
จำนวน ๒ รายการ ( ๑๐ รายการ )
วงเงินงบประมาณ ๑๓๐,๓๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๓๐,๓๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑