ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๙๑,๒๔๗.๘๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,066 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๙๑,๒๔๗.๘๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๙๑,๒๔๗.๘๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑