ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๔๓,๙๐๒.๔๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,010 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๕๔๓,๙๐๒.๔๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๔๓,๙๐๒.๔๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑