งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท

อ่าน 1,116 ครั้ง

งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ
วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓,๐๖๒,๗๕๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑