งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (กทผ.ผท.ทหาร) วงเงินงบประมาณ ๙,๒๕๙,๗๓๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,029 ครั้ง

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของ ผท.ทหาร (กทผ.ผท.ทหาร)
วงเงินงบประมาณ ๙,๒๕๙,๗๓๖.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๙,๒๕๙,๗๓๖.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑