จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155 B1 วงเงินงบประมาณ ๒๖,๑๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,059 ครั้ง

จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์
แบบ EC155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒๖,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐  กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๒๖,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑