จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร วงเงินงบประมาณ ๒,๘๒๕,๓๗๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,024 ครั้ง

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒,๘๒๕,๓๗๖.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๒,๘๒๕,๓๗๖.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑